• Lô CN-08, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • Vietnamese: 0988.389.905/ English/ Korean: 0942.821.881
  • guychunmk@gmail.com

AL – Sheet – Nhôm tấm

AL – Sheet – Nhôm tấm

*Chúng tôi có thể cung cấp độ dày, kích thước theo đơn hàng của khách hàng.

Hợp kim Độ cứng Độ dàyDài x rộng
A1050O -> H18

0.2 ~ 6.0mm
1,219 * 2,438mm 1,524 * 3,048m 914 * 1,829mm kích thước khác cũng có
A1100O -> H180.2 ~ 6.0mm1,219 * 2,438mm 1,524 * 3,048m 914 * 1,829mm kích thước khác cũng có
A3003O -> H18, H32 -> H380.2 ~ 6.0mm1,219 * 2,438mm 1,524 * 3,048m 914 * 1,829mm kích thước khác cũng có
A3004O -> H18, H32 -> H380.2 ~ 6.0mm1,219 * 2,438mm 1,524 * 3,048m 914 * 1,829mm kích thước khác cũng có
A5005O -> H18, H32 -> H380.2 ~ 6.0mm1,219 * 2,438mm 1,524 * 3,048m 914 * 1,829mm kích thước khác cũng có
A5052O -> H380.2 ~ 6.0mm1,219 * 2,438mm 1,524 * 3,048m 914 * 1,829mm kích thước khác cũng có
A5083O, H112, H321, H32 ~ H381.0 ~ 6.0mm1,250 * 2,500mm
A6061O, T6, T6512.0 ~ 6.0mm1,250 * 2,500mm

Language »