• Lô CN-08, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • Vietnamese: 0988.389.905/ English/ Korean: 0942.821.881
  • guychunmk@gmail.com

Liên hệ

Công ty TNHH MK Metal Vina

  • Add: Lô CN-08, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • Hotline: (0204) 3526061/2/3 / Vietnamese: 0988.389.905/ English/ Korean: 0942.821.881
  • Email: guychunmk@gmail.com
  • Website: Www.mkmetalvn.com

Liên hệ với chúng tôi

Vị trí của chúng tôi

Language »